Latest News

နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ ပြည်ပမှလာရောက်သည့် ပညာရှင်များ

နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ ပြည်ပမှလာရောက်သည့် ပညာရှင်များ…